Konsylium Medyczne

Konsylium Medyczne

KONSYLIUM MEDYCZNE to zespół specjalistów z rożnych dziedzin: medycyny, dietetyki, psychologii i fizjoterapii. Konsylium posiada ogromne doświadczenie w pracy nad zagadnieniami, które wymagają łączenia wiedzy o procesie redukcji wagi z wiedzą z zakresu kondycji zdrowotnej danego pacjenta. Właśnie to stanowi o unikalnym charakterze i o efektywności tego zespołu, a co najważniejsze, zapewnia bezpieczeństwo pacjentom realizującym GACA SYSTEM.
Zadania

Zadaniem Konsylium Medycznego jest czuwanie nad zdrowotnymi aspektami realizacji programu GACA SYSTEM przez poszczególnych pacjentów. Wszystkim osobom, które do niego przystępują, zalecane jest wykonywanie panelu badań laboratoryjnych, tj. morfologii krwi, glukozy, profilu lipidowego (cholesterol całkowity, trójglicerydy, LDL, HDL), prób wątrobowych (ASPAT, ALAT), analizy moczu, TSH, elektrolitów (Na, K, Mg), kwasu moczowego, kreatyniny. Ich wyniki są analizowane właśnie przez Konsylium Medyczne, a wnioski przekazywane są terapeutom sprawującym bezpośrednią opiekę nad pacjentami.

Praca Konsylium

Konsylium Medyczne pracuje w sposób ciągły. Przypadki i problemy wymagające szczególnej uwagi analizuje w pełnym składzie na zebraniach odbywających się cyklicznie, co dwa tygodnie.

Kontakt z Konsylium Medycznym pacjent ma zawsze bezpośrednio poprzez swojego terapeutę.

Najbliższe posiedzenie Konsylium Medycznego
w pełnym składzie odbędzie się:

9 01 2019

Wnioski płynące z prac Konsylium Medycznego mają bezpośredni wpływ na kształt indywidualnych zaleceń dla danej osoby realizującej program GACA SYSTEM (zarówno dotyczących diety, jak i procesu treningowego). Na poszczególnych etapach procesu redukcji wagi Konsylium może także zalecić wykonanie badań kontrolnych lub dodatkowych, aby zapewnić optymalny przebieg programu.

Współpraca z lekarzem

W określonych przypadkach, wynikających z uwarunkowań zdrowotnych, wskazana jest także bieżąca współpraca pomiędzy lekarzem bądź lekarzami prowadzącymi danego pacjenta a Konsylium Medycznym (za pośrednictwem terapeuty GACA SYSTEM). Współpraca ta jest niezwykle istotna, a w przypadku osób z zaawansowanymi schorzeniami jest ona warunkiem koniecznym do realizacji procesu odchudzania.

Wynika to z wielu praktycznych aspektów związanych z rezultatami procesu redukcji tkanki tłuszczowej. Uzyskiwana poprawa stanu zdrowia tworzy m.in. konieczność redukcji dawek leków stosowanych przy takich schorzeniach, jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze, a także przy innych chorobach sercowo-naczyniowych.

Świadomość pacjentów

Nie mniejsze znaczenie ma także to, by pacjent miał pełną świadomość procesów, jakie zachodzą w jego organizmie w czasie realizacji programu GACA SYSTEM w kontekście występujących problemów zdrowotnych. W zależności od specyfiki schorzeń powinien pamiętać o konieczności samokontroli ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy, czy częstości akcji serca, a także o wykonywaniu badań kontrolnych oraz o rzetelnym przekazywaniu terapeucie GACA SYSTEM informacji o swoim stanie zdrowia. Przede wszystkim jednak powinien poinformować swojego lekarza prowadzącego o zamiarze rozpoczęcia programu odchudzania, a następnie o kolejnych etapach realizacji programu.