Nadwaga a otyłość

Czym jest nadwaga i otyłość ?

Zarówno nadwaga, jak i otyłość to stan nadmiernej ilości kilogramów. Ale nie są to pojęcia jednoznaczne.

Definicja

Oznacza przekroczenie określonych norm wagowych, ustalonych dla obu płci, z uwzględnieniem przedziałów wiekowych i wzrostu. Miarą jest wskaźnik BMI ( ang. Body Mass Index), będący stosunkiem masy ciała wyrażonej w kilogramach do kwadratu wzrostu wyrażonego w metrach. Według Światowej Organizacji Zdrowia nadwaga definiowana jest jako wartość BMI równa 25 lub większa.

To choroba uznawana za epidemię XXI wieku. Otyłość to patologiczne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie. Kryterium oceny jest procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w stosunku do masy ciała. Przy ustalaniu stopnia otłuszczenia organizmu, bierze się pod uwagę płeć i wiek. Trzeba pamiętać o tym, że otyłości nie da się pokonać, ale można nad nią zapanować.
Normy zawartości procentowej tkanki tłuszczowej

Kobiety:
 • poniżej 30 lat: 17,0 - 23,9%,
 • powyżej 30 lat: 20 - 26,9%,
Mężczyźni:
 • poniżej 30 lat: 14 - 19,9%,
 • powyżej 30 lat: 17 - 22,9%,

Kobiety:
 • poniżej 30 lat: ≥ 29,0%,
 • powyżej 30 lat: ≥ 32,0%,
Mężczyźni:
 • poniżej 30 lat: ≥ 25,0%,
 • powyżej 30 lat: ≥ 28,0%,
Uwaga: ze względu na kilkuprocentowy błąd pomiaru ustalono, że o stanie otyłości świadczy dopiero wynik przekraczający normę o 5%. Wynik 50% tkanki tłuszczowej w stosunku do masy ciała, świadczy o skrajnym otłuszczeniu i jest bezpośrednim zagrożeniem życia!
Przyczyny

 • nieprawidłowe odżywianie
 • mała aktywność fizyczna
 • uwarunkowania genetyczne
 • nadmierne spożywanie kalorii
 • złe nawyki żywieniowe

 • złe nawyki żywieniowe
 • mała aktywność fizyczna
 • stres
 • depresja
 • zaburzenia hormonalne
 • siedzący tryb życia
 • uwarunkowania genetyczne
Zagrożenia zdrowotne

 • depresja
 • podwyższone ciśnienie krwi
 • podwyższony cholesterol
 • zwiększony poziom trójglicerydów

 • choroba wieńcowa serca
 • nadciśnienie
 • cukrzyca
 • choroba nowotworowa
 • problemy ortopedyczne