Terapia kompleksowej redukcji wagi w GACA SYSTEM składa się z trzech etapów:  motywacyjnego, pracy właściwej i wyprowadzenia z diety.  Aby móc w pełni cieszyć się z osiągniętej formy, niezwykle istotne jest to, aby zrealizować wszystkie etapy procesu.

Zasada nr 8: Zrealizuj trzy etapy odchudzania 

Pierwszy etap procesu to okres motywacyjny, który trwa miesiąc. Bardzo ważna jest wówczas koncentracja na wszystkich poszczególnych elementach procesu. – W tym etapie trzeba się dobrze przygotować do realizacji programu, czyli: kupić sobie wagę kuchenną do ważenia produktów z diety, ustalić sobie w swoim harmonogramie dnia te najważniejsze zadania, które trzeba wykonać – to jest bardzo ważne, można to nawet zapisywać w kalendarzu czy notesie, jakie zadania w ciągu danego dnia pacjent musi wykonać, żeby mógł zrealizować swój „plan na 100” – wyjaśnia Konrad Gaca, twórca GACA SYSTEM. Warto wykonywać takie notatki każdego dnia, podsumowując każde zakończone 24 h realizacji procesu. .

Drugi etap to okres pracy właściwej. W tym etapie dochodzą treningi kształtujące sylwetkę. Konrad Gaca stworzył różne profile treningowe: flexi 1, flexi 2, fitness 1, fitness 2 – wszystkie dobierane są  bardzo indywidualnie dla każdego pacjenta. Dodatkowo  treningi są dostosowywane przez fizjoterapeutów GACA SYSTEM do indywidualnych problemów ortopedycznych czy specjalnych potrzeb fizjologicznych osób realizujących proces.

Ostatni, a zarazem najważniejszy, etap procesu to wyprowadzenie z diety. Trwa on ok. 3 miesięcy. Jest to  etap, który uczy funkcjonowania w życiu po zakończonym procesie redukcji wagi i właśnie dlatego niezwykle istotne jest to, aby go w pełni zrealizować. Okres wyprowadzenia z diety jest to też moment, kiedy pacjenci mogą wzmocnić swoją formę poprzez specjalistyczne treningi, które mają za zadanie jeszcze bardziej przyspieszać metabolizm.

Trzeci etap procesu został tak skonstruowany, żeby przyzwyczajać organizm do większej ilości węglowodanów, i trochę też do soli. W trakcie etapu wyprowadzenia z diety organizm powinien wyrównać sobie ok. trzy kg. I właśnie dlatego pacjenci GACA SYSTEM redukują więcej kilogramów, żeby organizm na ostatnim etapie wyrównał sobie te dodatkowe kilogramy, podczas wprowadzania dodatkowych elementów w diecie.

Przykładowo jeżeli pacjent ma określony cel wagowy do osiągnięcia, np. 60 kg, to wg. GACA SYSTEM, należy zredukować jeszcze 3, 4, czasami nawet 5 kg więcej – to zależy od tego, z jaką wagą pacjent rozpoczyna proces i o tym dokładnie opowiada terapeuta na konsultacji. Przyjmując, że pacjent  docelowo chce ważyć 60 kg, to, aby rozpocząć proces wyprowadzenia z diety, musi zredukować wagę do 57 kg.

Aby móc w pełni cieszyć się z osiągniętej formy, niezwykle istotne jest to, aby zrealizować wszystkie etapy procesu łącznie z wyprowadzeniem z diety.  Jest to bardzo ważne w kontekście odniesienia pełnego sukcesu w procesie odchudzania.