Zofia Zatorska-Borkowska

poniedziałek, 12/04/2010

Zofia Zatorska-Borkowska schudła 20 kg

Zofia Zatorska- Borkowska przed procesem

– W paź­dzier­niku 2007 roku usłyszałam o akcji „Chud­niesz – Wygrywasz Zdrowie”, więc postanowiłam wziąć w niej udział – mówi Zofia Zator­ska. – Ważyłam wtedy ponad 85 kg przy wzro­ście 158 cm. Byłam prze­konana, że jestem naj­grub­szą osobą, spośród ludzi, którzy przy­szli na tę akcję. Pan Kon­rad powiedział, że na pilotkę się nie nadaję, ponie­waż za mało ważę i wtedy urosły mi skrzydła. Bar­dzo mnie tym zmotywował. Miałam problemy z nadciśnieniem, cholesterolem, zadyszką, bólami stawów.

Mój wygląd też mnie nie satys­fak­cjonował. Odchudzałam się nie raz z róż­nym skutkiem.Wiedziałam, że można, lecz chciałam to zrobić tak na stałe, bo do tej pory waga wracała. Ja zawsze byłam w ruchu, ale odżywiałam się nieprawidłowo: jadłam dużo i kalorycznie.

Efekt jest taki jak oczekiwałam. Minus 20 kilogramów w 8 miesięcy. Mija już 2,5 roku od rozpoczęcia uczęszczania do klubu, a moja waga jest stabilna. Ćwiczenia sprawiają mi przyjem­ność i relaks w peł­nym tego słowa znaczeniu. Czuję odprężenie, wyluzowanie i „power”. Lekarz rodzinny odstawił mi leki, które brałam przez długie lata. Poprawiło mi się zdrowie, kon­dycja, samo­poczucie. Moja nad­waga utrud­niała mi nor­malne funk­cjonowanie, ale zapar­cie i samodyscyplina dały efekt. Tak trzymam i trzymać będę. Włożyłam sporo wysiłku w swoje postanowienie i nie zmar­nuję tego. Wskazówki pana Kon­rada Gacy są dla mnie bar­dzo cenne i zawsze się do nich stosuję. A wszyst­kim polecam tę drogę, którą ja obrałam.