Zgodnie z sentencją: „w zdrowym ciele zdrowy duch” zdrowie powinno być rozumiane nie tylko w aspekcie fizycznym, ale także jako liczne dodatkowe elementy:

  • radzenie sobie organizmu ze stresem,
  • samorealizacja,
  • dostrzeganie sensu, więzi społeczne,
  • radzenie sobie ze zmianą,
  • zadowolenie.

Pomiędzy zdrowiem a chorobą istnieje kontinuum stanów, które należy rozumieć całościowo jako dynamiczny proces równoważenia zasobów osoby w konfrontacji ze stresem.

Aby sprostać wymaganiom, podjąć wysiłek i zaangażowanie, kluczowe jest poczucie pewności, że bodźce napływające ze środowiska mają charakter przewidywalny i wytłumaczalny. Ważne jest także poczucie zaradności – przekonanie, że mam zasoby, aby poradzić sobie z wyzwaniami. Poczucie sensowności zaś powoduje, że nawet najtrudniejsze sytuacje odbieramy jako warte zaangażowania i wręcz potrzebne do rozwoju. Osoby pracujące nad tymi obszarami lepiej radzą sobie ze stresem, poszukują aktywnie rozwiązań, odczuwają większą satysfakcję z życia.

Co zrobić, aby do nich dołączyć?

Warto zacząć od zadbania o zdrowie fizyczne i sprawność. Poznać swoje mocne i słabe strony, zbudować sieć relacji opartych o szczerość, zaufanie i bliskość.

Aleksandra Zaród, psycholog, konsultant  GACA SYSTEM: