Co to jest wskaźnik GS?

Wskaźnik GS (GACA SYSTEM INDEX) to unikalny wyznacznik kondycji pacjenta. Podaje bardzo rzetelne informacje o tym, jak proces odchudzania wpłynął na funkcjonowanie organizmu oraz określa efektywność przebytego procesu kompleksowej redukcji wagi.

Przy obliczaniu wskaźnika GS brane są pod uwagę następujące parametry:

  • analiza normalizacji problemów zdrowotnych związanych z otyłością
  • analiza poziomu metabolizmu.

Poziom ten jest ustalany poprzez pomiar specjalnym algorytmem zależności między masą ciała, a ilością tkanki tłuszczowej i strukturą masy mięśni szkieletowych.

Wskaźnik GS oblicza się dopiero na samym końcu procesu leczenia otyłości, kiedy poziom wody w organizmie jest już odpowiednio znormalizowany.

Pełna skala GS
60-70 bardzo niski
70-80 niski
80-90 wysoki
90-100 bardzo wysoki
100-110 znakomity
110+ wybitny

O pozytywnym zakończeniu procesu świadczy wynik powyżej 80.

Dopiero przy takim rezultacie metabolizm jest na tyle silny, że może przyjmować odpowiednio dużą ilość kalorii w ciągu dnia. Im wskaźnik GS jest wyższy, tym życie po odchudzaniu jest swobodniejsze.

Na ostatniej konsultacji każdemu pacjentowi przekazywanych jest 6 żelaznych reguł Mądrego Życia. Trzymając się ich, nawet po zakończeniu procesu redukcji wagi, można nadal pracować nad zwiększeniem współczynnika GS.

Kolejne pomiary zalecane są po 3 miesiącach od ostatniej konsultacji.