Terapeuci GACA SYSTEM

Terapeuci GACA SYSTEM

Każdy pacjent, który realizuje proces redukcji wagi, jest pod opieką terapeutów GACA SYSTEM. Zespół ten tworzą osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia powierzonych zadań przez Konrada Gacę, twórcę systemu. Są zatem gotowe, by bezpiecznie i skutecznie przeprowadzić pacjentów przez cały proces odchudzania. Służą swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem, motywując i niosąc pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.
Konsultacje z terapeutami

Zadaniem terapeutów jest przekazywanie pacjentom zaleceń Konrada Gacy, twórcy GACA SYSTEM, w celu uzyskania optymalnych efektów programu.

Wszyscy pacjenci co dwa tygodnie odbywają z terapeutami konsultacje, w czasie których otrzymują:

  • indywidualny program dietetyczny na 14 dni,
  • spersonalizowany program treningowy na ten sam okres,
  • wsparcie motywacyjne.

Ponadto podczas konsultacji terapeuta określa wraz z pacjentem kolejny cel do zrealizowania na drodze do zaplanowanej wagi. Pacjentów zachęcamy, by w czasie tych cyklicznych spotkań zadawali wszystkie pytania, jakie nasuwają się im w związku z realizacją procesu redukcji wagi.

Konsultacje odbywają się w dwóch formach. Osoby realizujące program stacjonarnie lub w ramach Pakietu Polska, przychodzą na nie do ośrodka GACA CENTRUM. Z terapeutami spotykają się w wydzielonych gabinetach, zapewniających odpowiednie warunki do przeprowadzenia rozmowy.

Natomiast pacjenci korzystający z platformy GACA SYSTEM online odbywają konsultacje za pośrednictwem internetu. Platforma zapewnia im wideo połączenie z wybranym terapeutą, dzięki czemu otrzymują taką samą opiekę i wsparcie, co pacjenci w ośrodkach stacjonarnych. To praktyczne rozwiązanie sprawia jednak, że proces odchudzania można realizować z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie, a konsultacje odbywać w wygodny i dyskretny sposób, bez potrzeby wychodzenia z domu.